strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

Dni Ursynowa

Data: 8 czerwca 2019 (sobota) 
Miejsce występu i zbiórki: MAŁA SCENA na terenie „Olkówka” przy placu zabaw „Park Jurajski”
Godziny:     

  • SP 340

    12.00 - zbiórka
    12.50 - pokazy

    

  • SP 310    

    12.15 - zbiórka

    13.05 - pokazy

    

  • SP 313

    14.00 - zbiórka
    14.50 - pokazy

 

10.00-17.00 stoisko promocyjne HtoH

 

Dotyczy:


SP 340 występ g. 12.50

     1. SP 340 kl. 0-1, środy 15.00
     2. SP 340 kl. 1-2, czwartki 14.45
     3. SP 340 Hip-Hop/Break Dance
     4. SP 340 kl. 3, czwartki 13.50
     5. SP 340 kl. 4-6, czwartki 15.40
SP 310 występ g. 13.05
     1. Magda Ż solo
     2. SP 310 Mix Dance
     3. Flow Dance SYNCHRO
SP 313 występ g. 14.50
     1. SP 313 Mix Dance
     2. Juniorzy Light CHEERLEADRES
     3. SP 313 duety
Ochotnicy (jazz, show, disco, PAI)

Przekaż 1 % podatku dla tancerzy HAND to HAND

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND