strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

Jarmark Dominikański

Data:           26 maja 2019 (niedziela) 
Miejsce:       Plac przy klasztorze OO. Dominikanów na Służewie (ul. Dominikańska)
Godziny:     

    11.00 - zbiórka

    12.00 - pokazy

    12.45 - zakończenie

 

    8.00-20.00 stoisko promocyjne HtoH

 

Dotyczy:

     1. Kids St P. Gosia
     2. Kids St P. Klara
     3. Kids New P. Gosia
     4. Kids New P. Klara
     5. Balet 5-7, środy 18.00
     6. Flow Dance SCARY
     7. Flow Dance SYNCHRO
     8. Flow Mini 5-7 CUKIERKI
     9. Flow Mix 5-7, wt i czw 17.00
     10. Shuffle Dance 9+
     11. Przedszkole 80
     12. Video Clip/Street Dance 7+, wtorki 19.00, soboty 13.00
     13. Ochotnicy (jazz, show, disco, PAI):
     • Emma solo
     • Maria solo

 

Przekaż 1 % podatku dla tancerzy HAND to HAND

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND