strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

Rodzinna Majówka

Data:           25 maja 2019 (sobota) 
Miejsce:       Amfiteatr osiedlowy przy ul. Batuty
Godziny:     

    14.30 - zbiórka

    15.15 - pokazy

    16.15 - zakończenie

 

    14.00-20.00 stoisko promocyjne HtoH

 

Dotyczy:

     1. Bajko Dance 4-6, piątki 16.45
     2. Break Dance/Hip-Hop 6-8, pon i śr 18.00
     3. Break Dance/Hip-Hop 9+, pon i śr 19.00
     4. Disco Dance 8-12, pon i śr 19.00
     5. Grupa Factory
     6. Grupa Grill
     7. Juniorzy Light CHEERLEADRES
     8. SP 46 kl. 0-1
     9. SP 46 kl. 2-5
     10. Taniec nowoczesny 5-6, poniedziałki i środy 17.00
     11. Ochotnicy (jazz, show, disco, PAI):
     • Agata solo
     • Emma solo
     • Maria solo
     • Lena solo
     • Wiktoria solo 
     • Maria + Lena duet

Przekaż 1 % podatku dla tancerzy HAND to HAND

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND