strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

Lekarz sportowy

Termin: 22 marca 2019

Godzina: od 19.00 19.15

Miejsce: CH Land

 

Wszystkie dzieci trenujące taniec w naszych formacjach objęte są wymogiem posiadania aktualnego zaświadczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania tańca sportowego wystawionego przez lekarza uprawnionego do orzekania w sporcie, ważność zaświadczenia 6 miesięcy.

UWAGA, jeśli w okresie 6 miesięcy od dnia wystawienia zaświadczenia wyjdą przepisy pozwalające na ważność zaświadczenia do 12 miesięcy, wówczas zaświadczenia zostaną bezpłatnie przedłużone.

 

 

W celu wystawienia zaświadczenia przyjedzie do nas lekarz sportowy 22 marca i 10 maja. Trzeba mieć podstawowe badania: krew, mocz i EKG (może być bez opisu), badania są ważnie 1 rok. Koszt wizyty 65 zł., Zaświadczenia można uzyskać we własnym zakresie i dostarczyć do recepcji do dnia 22 marca (dotyczy głównie dzieci, które pierwszy raz tańczą na zawodach PZTSport)

Formularz zapisu na wizytę

UWAGA!!! 
Poniżej znajduje się wykładnia przepisów wydanych przez Ministra Zdrowia obowiązująca od 1 marca 2019 dokonana przez Polski Związek Tańca Sportowego i obowiązującą zawodników tańca sportowego:
Szczegóły

Przekaż 1 % podatku dla tancerzy HAND to HAND

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND