strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

UCSIR DANCE 2019

UCSIR DANCE - VI URSYNOWSKI PRZEGLĄD TANECZNY DZIECI I MŁODZIEŻY
10.03.2019

 

Godziny zbiórki w miejscu przeglądu

9.00 dla:

  • FLOW MINI
  • KIDS
  • KIDS NEW

Zakończenie około g. 12.15

 

11.00 dla:

  • FLOW  HIP HOP

12.15 dla:

  • FLOW SCARY

12.45 dla:

  • FORMACJA DZIECI
  • JUNIORZY STRONG

13.15 dla:

  • JUNIORZY LIGHT
  • FLOW SYNCHRO

Zakończenie około g. 15.30

 

Oczywiście zachęcamy do dopingowania naszym formacjom podczas trwania całego przeglądu

Program szczegółowy 
Miejsce:  ARENA URSYNÓW, ul. Pileckiego 122, Warszawa

Termin zgłoszeń:  5 marca 2019 r. 

Wpisowe: 5 zł płatne do 6 marca 2019 r. 

 

REGULAMIN 

FORMULARZ ZAPISU

 

Przekaż 1 % podatku dla tancerzy HAND to HAND

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND