strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

Festiwal Piosenki i Tańca KONIN 2019

40.Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca KONIN 2019, 5-9 czerwca

Zakwalifikowani: Formacja Dzieci Show Dance i Jazz Dance oraz Formacja Juniorzy Show Dance i Jazz Dance

 

SZCZEGÓŁY:

 • Wyjazd w Warszawy dnia 5 czerwca (środa) o godz. 12.00, zbiórka o godz. 11.45 "Mały Land"
 • Wyjazd z Konina w dniu 9 czerwca (niedziela) około g. 10

Po przyjechaniu do Konina:

 • przeprowadzimy próbę parkietu
 • zjemy obiadokolację (około g. 17-18)
 • przejedziemy do miejsca zakwaterowania: Ośrodek „GWAREK” w Ślesinie, ul. Leśna 5

Pamiętajcie o zabraniu:

 • Rzeczy osobistych niezbędnych na pięciodniowy wyjazd (również coś na gorszą, deszczowa pogodę oraz ewentualnie coś ciepłego do założenia na widowni podczas koncertu galowego)
 • Kompletnych strojów do Formacji 
 • Kilku koszulek zespołowych oraz bluzę
 • Niegazowanej wody do picia i prowiantu, w dniu przyjazdu jest obiadokolacja (nie ma kolacji)
 • Legitymacji szkolnej lub innego dokumentu tożsamości ze zdjęciem
 • Stroju kąpielowego

 

Warunki uczestnictwa:

 • wypełnienie formularza deklaracji udziału do dnia 17 kwietnia, do godziny 12.00
 • wpłata zadatku w wysokości 100 zł. do dnia 17 kwietnia (gotówką na recepcji lub przelewem)
 • wpłata pozostałej kwoty do dnia 10 maja

Koszt: 470 zł. Kwota ta zawiera akredytację, noclegi, 3 posiłki dziennie, przejazd, koszty opieki i kierowcy.

Formularz deklaracji udziału

Planowany wyjazd w Warszawy dnia 5 czerwca (środa) około godz. 12.00

Przekaż 1 % podatku dla tancerzy HAND to HAND

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND