strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

Ursynowski Turniej Tańca Sportowego 2019

19.10.2019 r.

Ursynowski Turniej Tańca Sportowego 2019

WARSZAWA-URSYNÓW

DISCO DANCE i HIP HOP solo/duety/grupy
oraz DISCO FREESTYLE i PAI solo

Projekt współfinansowany ze środków m. st. Warszawy, Dzielnicy Ursynów

  • 19 października 2019
  • Sala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 100, ul. Taneczna 54/58
  • Start godz. 9.00, część galowa około godz. 12-13
  • Opłata startowa: 30 zł od osoby / kategoria

 

Termin zgłoszeń dla tancerzy HAND to HAND: 9 październik 2019 

Program zawodów  Nr startowe HAND to HAND    Szczegóły dla zgłoszonych

Regulamin   Karta zgłoszeń    WPŁATY       

Formularz zgłoszeń TYLKO dla tancerzy HAND to HAND

Przekaż 1 % podatku dla tancerzy HAND to HAND

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND