strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

KM IDO Show Dance - RASZYN

Krajowe Mistrzostwa IDO Show Dance - RASZYN

PROGRAM ZAWODÓW

Dodatkowe treningi Dzieci i Juniorzy przed KM IDO Show Dance 2019:

Piątek, 31 maja

Godzina 

Duża 218

Duża 75

Gimnastyczna 218

16.00-17.30

Formacja Juniorzy

Formacja 16+

 

17.30-19.00

Formacja Dzieci

Grupa FAKTORY

Formacja 16+

19.00-20.00

 Grupa GRILL  

Formacja Dzieci (bez Grilla)

20.00-20.30

   

Formacja Dzieci (wszyscy)

Poniedziałek, 3 czerwca (przygotowania do KONINA)

Godzina 

Podbipiety 2

Duża 75

Gimnastyczna 218

16.30-18.30

Formacja Juniorzy

(Jazz i Show Dance)

 

 

17.30-19.00

 

Formacja 16+

(klasyka)

 

18.30-20.30

Formacja Dzieci

(Jazz i Show Dance)

 

 

19.00-20.30

   

Formacja Juniorzy

(akro wszyscy)

Termin: 01-02.06.2019 r. 

 • Formacje Juniorzy: 1 czerwiec 2019 (sobota) - wyjazd g. 11.00 - CH Land 
 • Formacje Dzieci (2008 i młodsi) i Dzieci Młodsze (2012 i młodsi): 2 czerwiec 2019 (niedziela) - wyjazd g. 11.00 - CH Land

MiejsceCentrum Sportu RASZYN, ul. Sportowa 30 w Raszynie k. Warszawy

Dojazd: Autokarem z zespołem lub własny

Dotyczy:

 • Formacja Flow Mini "Chce Cukierka" (rocznik 2012 i młodsi)
 • Formacja Dzieci "Sposób na komary"
 • Formacja Juniorzy "Odrobina Dzieciństwa"
 • Grupa Dzieci "Grill"
 • Grupa Juniorzy "Factory"
 • ochotnicy solo i duety

Opłata startowa: 51 zł od osoby za kategorię

 

Proszę o wypełnienie deklaracji udziału oraz dokonanie opłat startowych do 17 kwietnia:

Formularz deklaracji udziału - LISTA REZERWOWA 

Pozostałe koszty:

 • Składka roczna 2019 PFT: 70 zł. (nie dotyczy tancerzy, którzy już tańczyli w Wałbrzychu)
 • Koszt przejazdu autokarem: 40 zł - wpłaty do dnia 31 maja
 • Koszt wyżywienia: jeśli będzie potrzebny to ustalimy 
 • Koszt dodatkowych treningów Małych Grup: 70 zł.
 • Koszt strojów i rekwizytów

SPOSÓB NA KOMARY - 350 zł  (dofinansowanie ze środków KS HtoH w kwocie 350 zł/osoba) 

ODROBINA DZIECIŃSTWA - 300 zł (dofinansowanie ze środków KS HtoH w kwocie 300 zł/osoba) 

GRILL - 250 zł (dofinansowanie ze środków KS HtoH w kwocie 250 zł/osoba) 

FACTORY - 300 zł (dofinansowanie ze środków KS HtoH w kwocie 300 zł/osoba) 

Prosimy o wpłaty za stroje i rekwizyty do 10 czerwca.

REGULAMIN

Przekaż 1 % podatku dla tancerzy HAND to HAND

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND