strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

KM IDO Jazz Dance WAŁBRZYCH

14-15.03.2019 r. (czwartek, piątek)

Krajowe Mistrzostwa IDO Jazz Dance, WAŁBRZYCH

 

DOTYCZY Formacji Dzieci i Juniorzy

 

WYJAZD z Warszawy 13 marca (środa) o g. 12.30, zbiórka przed "Małym Landem"

ZAKWATEROWANIE: Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Lubachowie

POWRÓT do Warszawy 15 marca wieczorem

 

KOSZTY:

  • Opłata startowa: 51 zł od osoby za kategorię
  • Składka roczna PFT: 70 zł.
  • Koszt przejazdu: 98 zł.
  • Koszt noclegów: 55 zł.
  • Koszt wyżywienia: 90 zł.
  • Koszt przygotowania Małych Grup: 100 zł.
  • Stroje: 190 zł.

Wpłat należy dokonać do 8 marca gotówką na recepcji lub przelewem na konto Klubu.

Program KM IDO Jazz Dance

Dodatkowe treningi:

16 lutego, sobota

9.00 – 12.00 Formacja Dzieci Jazz Dance

12.00 – 15.00 Formacja Juniorzy Jazz Dance

 

23 lutego, sobota

 

9.30 – 12.30 Formacja Juniorzy Jazz Dance

12.30 – 15.30 Formacja Dzieci Jazz Dance

 

02 marca, sobota

 

9.30 – 12.30 Formacja Dzieci Jazz Dance

12.30 – 15.30 Formacja Juniorzy Jazz Dance

09 marca, sobota

 

9.30 – 12.30 Formacja Juniorzy Jazz Dance

12.30 – 15.30 Formacja Dzieci Jazz Dance

10 marca, niedziela  

4 i 11 marca, poniedziałki


9.00 UDSiR Dance, Hala ARENA na Ursynowie

 

   Juniorzy - zamiast klasyki w CH Land mają
   trening Formacji w sali przy ul. Podbipięty 2
   w godz. 16.30-18.30, następnie mogą iść na
   akrobatykę do CH Land

  Dzieci - mają wydłużony trening do g.20.00
  (w godz. 18.00-18.30 wspólny z Juniorami)

 

SOBOTNIE TRENINGI BĘDĄ ODBYWAĆ SIĘ W SP 107

Formularz deklaracji udziału w KM IDO Jazz Dance

Regulamin

 

 

Przekaż 1 % podatku dla tancerzy HAND to HAND

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND