strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

Puchar Polski, Eliminacje MP PZTSport 2019

Puchar Polski, Eliminacje Mistrzostw Polski PZTSport 2019 w Tańcu Sportowym

Radzymin

 

SZCZEGÓŁY WYJAZDU:

 

 • Termin:   8 czerwca 2019 (sobota)
 • Zbiórka:  6.00
 • Wyjazd:  6.30
 • Miejsce zbiórki: "Mały Land"
 • Osoby dojeżdżające we własnym zakresie - zbiórka na miejscu 7.30.

 

Program

 

Dotyczy: 

 • Formacja Kids New
 • Formacja Kids St
 • Formacja Flow Dance
 • Formacja Flow Mini
 • Formacja Flow Hip Hop
 • Ochotników (ochotnicy deklarują swój udział wysyłając maila na adres sekretariat@handtohand.pl)

 

Proszę o wypełnienie deklaracji udziału do 10 maja 2019 r., do g. 10.00

Formularz deklaracji udziału w Pucharze

Miejsce: Hala Radzymińskiego Ośrodka Kultury i Sportu, Al. Jana Pawła II 20, Radzymin
DojazdAutokar lub indywidualny. Koszt przejazdu autokarem 30 zł. od osoby - wpłaty do 31 maja
(dojazd dofinansowany ze środków KS Hand to Hand w wysokości 10zł od osoby)
Wpisowe: 30 zł od zawodnika za każdą kategorię

 

Wpłaty gotówką w recepcji lub przelewem do 10 maja

 

Pozostałe koszty (dot. osób które jeszcze nie tańczyły na zawodach PZTSport, np. w Nidzicy):
• 30 zł. opłata roczna PZTSport (dotyczy osób, które już posiadają licencję i książeczkę PZTSport, ale jeszcze nie dokonały tej wpłaty)
• 30 zł. jednorazowa opłata za licencję zawodnika 
• 10 zł. jednorazowa opłata za wyrobienie książeczki PZTSport 
• 20 zł. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z uprawianiem sportu (dotyczy osób, które jeszcze nie dokonały tej wpłaty za 2019 rok)

 

 

Wszyscy zawodnicy muszą mieć zaświadczenie lekarskie o zdolności do uprawiania tańca sportowego wystawionego przez lekarza uprawnionego do orzekania w sporcie, ważność zaświadczenia 6 miesięcy. W celu wystawienia zaświadczenia przyjedzie do nas lekarz sportowy 17 maja. Trzeba mieć podstawowe badania: krew, mocz i EKG (może być bez opisu), badania są ważnie 1 rok. Koszt wizyty 65 zł., Zaświadczenia można uzyskać we własnym zakresie i dostarczyć do recepcji do dnia 17 maja

Regulamin     

Przekaż 1 % podatku dla tancerzy HAND to HAND

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND