strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

Puchar Warmii i Mazur, Eliminacje MP PZTSport 2019

Puchar Warmii i Mazur, Eliminacje Mistrzostw Polski PZTSport 2019 w Tańcu Sportowym

6 kwietnia 2019 r., NIDZICA

Dotyczy: wszystkich Formacji, Grup i ochotników

 

Wyjazd z Warszawy w sobotę, 6 kwietnia o godz. 5.15 (proszę się nie spóźnić!!!), Mały Land (drugi parking przed Landem, licząc od ul. Wałbrzyskiej). Proszę, żeby dzieci zabrały napoje niegazowane (wodę), kanapki (bez chipsów itp) oraz kompletne stroje + koszulki HAND to HAND. Godzina wyjazdu z Nidzicy nie jest znana ze względu na możliwe zmiany w programie (może to być np. g. 12-13, ale też i g.15-16). Proszę rodziców o parkowane samochodów w taki sposób, żeby autokary mogły swobodnie wyjechać i wracając zaparkować na zjeździe na parking.

Osoby dojeżdżające indywidualnie musza być w miejscu zawodów o g. 8.00

Ramowy program

Nasze zgłoszenie

Proszę o wypełnienie deklaracji udziału do 22 marca 2019 r.:

Formularz deklaracji udziału

Miejsce: Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Polna 8 w Nidzicy
Dojazd: Autokar - 45 zł. od osoby lub własny
Wpisowe: 30 zł od zawodnika za każdą kategorię
Pozostałe koszty:
• 30 zł. opłata roczna PZTSport (dotyczy osób, które już posiadają licencję i książeczkę PZTSport, ale jeszcze nie dokonały tej wpłaty)
• 30 zł. jednorazowa opłata za licencję zawodnika (dotyczy osób, które jeszcze nie tańczyły na zawodach PZTSport)
• 10 zł. jednorazowa opłata za wyrobienie książeczki PZTSport (dotyczy osób, które nie tańczyły na zawodach PZTSport)
• 20 zł. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z uprawianiem sportu (dotyczy osób, które jeszcze nie dokonały tej wpłaty za 2019 rok)

 

Wpłaty gotówką w recepcji lub przelewem do 22 marca


Wszyscy zawodnicy muszą mieć zaświadczenie lekarskie o zdolności do uprawiania tańca sportowego wystawionego przez lekarza uprawnionego do orzekania w sporcie, ważność zaświadczenia 6 miesięcy. W celu wystawienia zaświadczenia przyjedzie do nas lekarz sportowy 22 marca i 10 maja. Trzeba mieć podstawowe badania: krew, mocz i EKG (może być bez opisu), badania są ważnie 1 rok. Koszt wizyty 65 zł., Zaświadczenia można uzyskać we własnym zakresie i dostarczyć do recepcji do dnia 22 marca

 

Wyjazd autokarem z Warszawy w sobotę 6 kwietnia PRAWDOPODOBNIE około godz. 5.30, Mały Land (drugi parking przed Landem, licząc od ul. Wałbrzyskiej). 

Regulamin

 

Przekaż 1 % podatku dla tancerzy HAND to HAND

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND