strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

Ursynowski Master Dance Cup – Ad Astra 2018

Ursynowski Master Dance Cup – Ad Astra 2018, 20 października 

 

08:30    Zbiórka dla Formacji DZIECI

09:15    Zbiórka dla Formacji KIDS (stary skład)

10:50    Zbiórka dla Formacji FLOW DANCE i JUNIORZY

PROGRAM

 • Termin Pucharu: 20 października 2018 r. (od g. 8.00, szczegółowy program poznamy po 15 października)
 • Termin deklaracji udziału: do dnia 10 października (do godz. 23.59) przez formularz
 • Miejsce: ARENA URSYNÓW, ul. Pileckiego 122, Warszawa 
 • Koszt: opłata startowa 25 zł. od zawodnika za każdą konkurencję. Wpłaty gotówką w recepcji lub przelewem do dnia 10 października
 • Dojazd indywidualny

 

Turniej dotyczy Formacji:

 • Kids (dawny skład Kids Młodsi)
 • Dzieci Jazz
 • Dzieci Show Dance Jeże (skład na PŚ Riesa)
 • Juniorzy Jazz
 • Juniorzy Jazz Open
 • Juniorzy Show Dance La La Land (skład na PŚ Riesa)
 • Flow Dance

Formularz deklaracji udziału

Regulamin

Test zapisów Aktiv

 

<div class='activenow-form-container'><center><img src='https://www.activenow.pl/assets/ripple.gif' width='100px' /></center><script async src='https://app.activenow.pl/external/signup_form/load_by_js?code=a5de7dcbf7fd85e74283ef49481fe7e0&school_id=666&signup_form_id=1'></script></div>

Przekaż 1 % podatku dla tancerzy HAND to HAND

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND