strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

Mistrzostwa Polski w Tańcu Sportowym 2018 PZTSport

TERMIN: 24 listopada 2018 r., godzina 9.00

MIEJSCE: Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu, Al. Jana Pawła II 20, Radzymin

 

ZBIÓRKA: Pod małym Landem g. 7.00 (dla osób jadących autokarem)

                      w Radzyminie o g. 8.00 (osoby jadące indywidualnie)

 

PROGRAM

Ostateczna lista Formacji HAND to HAND na Mistrzostwa

Lista zakwalifikowanych Formacji HAND to HAND

KOSZTY:

  • wpisowe 30 zł. od osoby za kategorię, płatne do dnia 9 listopada gotówką w recepcji HtoH lub przelewem 
  • przejazd autokarem: 30 zł. od osoby (nie dotyczy przejazdu tancerzy z Riesy)płatne do dnia 9 listopada gotówką w recepcji HtoH lub przelewem 
  • posiłki tancerze kupują we własnym zakresie w miejscowym barku

 

DOJAZD:

  • Formacje rywalizujące na Pucharze Świata 2018 jadą na Mistrzostwa Polski bezpośrednio z Riesy (tańczy skład z Pucharu Świata)
  • Pozostałe formacje dojazd indywidualny lub autokarem z parkingu przy "Małym Landzie"

 

Poniższy formularz należy wypełnić do dnia 7 listopada

Formularz deklaracji udziału i sposobu dojazdu poszczególnych tancerzy Formacji Kids Starsi i Flow

(formularz nie dotyczy Formacji rywalizujących na Pucharze Świata 2018 w Riesa)

 

UWAGA!!!

Wszyscy zawodnicy muszą mieć zaświadczenia lekarskie o zdolności do uprawiania tańca sportowego wystawionego przez lekarza uprawnionego do orzekania w sporcie, ważność zaświadczenia 6 miesięcy.

REGULAMIN

 

Przekaż 1 % podatku dla tancerzy HAND to HAND

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND