strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

Mistrzostwa Polski w Tańcu Sportowym 2018 PZTSport

Mistrzostwa Polski w Tańcu Sportowym 2018 PZTSport cz. 1

Łódź

 

NIE dotyczy tancerzy HAND to HAND

 

 

W Łodzi zostaną rozegrane:

 • Disco Slow - solo i duety
 • Dance Show duety
 • Disco Dance duety
 • Disco Dance Freestyle duety
 • Fantasy Show duety
 • Hip Hop duety
 • Belly Dance wszystkie style - soliści/duety/małe grupy/formacje
 • Dance Pop - soliści/duety/małe grupy/formacje
 • Fit Kid - soliści/duety/małe grupy/formacje
 • Free Dance Category- soliści/duety/małe grupy/formacje
 • House - soliści/duety/małe grupy/formacje
 • Jazz Funk - soliści/duety/małe grupy/formacje
 • Techno - soliści/duety/małe grupy/formacje
 • Musical

oraz Eliminacje MP w kategoriach :

 • Fantasy - soliści/duety/małe grupy/formacje
 • Disco Dance Freestyle - soliści/duety/małe grupy/formacje

Dogrywki do udziału w MP Radzymin 2018 w kategoriach gdzie w rywalizacji rankingowej startowało mniej niż 12 solistów, 6 duetów, 3 małe grupy i 3 formacje

Przekaż 1 % podatku dla tancerzy HAND to HAND

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND