strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

Roztańczony PGE NARODOWY - ODWOŁANY

Impreza odwołana

W dniach 21-22 września 2018 w sali VIP PGE Narodowy staną do rywalizacji najlepsi tancerze stylów disco dance, hip hop, jazz dance, Performing Art Improvisation i Innych form tanecznych. Zwycięzcy wybranych kategorii będą mieli możliwość zatańczyć na największej scenie Europy podczas Koncertu Roztańczony PGE Narodowy.
UWAGA! Wszyscy zawodnicy otrzymają nieodpłatne bilety wstępu na Koncert ROZTAŃCZONY PGE NARODOWY w wydzielonym sektorze.

 

Proszę o wypełnienie formularza deklaracji udziału, KLIKNIJ
UWAGA! Formularz jest wspólny dla 3 imprez, należy go wypełnić tylko jeden raz!

Potwierdzeniem deklaracji udziału jest dokonanie wpłaty wpisowego: Formacja 40 zł., Mała Grupa 45 zł., solo 50 zł. od osoby za jedną kategorię do dnia 7 września 2018 r. Informacja kto w czym zatańczy będzie podana na podstawie formularza w drugiej połowie sierpnia.

Regulamin

Przekaż 1 % podatku dla tancerzy HAND to HAND

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND