strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

PIKNIKOWA SOBOTA 9 czerwca

Na sobotę 9 czerwca mamy zaplanowane pokazy:

1. Przedszkole "Niegocińskie Skrzaty", ul. Niegocińska 9, zbiórka g.9, występ g.10

2. SP 46 ul. Wałbrzyska 5, występ zaraz po przedszkolu ok. g.11

3. Dni Ursynowa zbiórka pod Kopą Cwila g.15 przy naszym namiocie, występ ok. 16

 

Jeśli nie dotarł do was SMS a chcecie wystąpić proszę o kontakt: 695373704

 

Proponowane grupy:

Przedszkole: Sp 271 (trzy grupy), FLOW, KIDS młodsi, KIDS starsi, solo disco, solo PAI, Dzieci 2, Seniorki

SP 46: Sp 46 zaawansowani,  FLOW, KIDS młodsi, KIDS starsi, solo disco, solo PAI, Seniorki

Dni Ursynowa: Sp 313 (trzy grupy), FLOW, KIDS młodsi, KIDS starsi, solo disco, solo PAI, Seniorki

Przekaż 1 % podatku dla tancerzy HAND to HAND

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND