strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

IDO World Show Dance Cups RIESA 2018

IDO World Show Dance Cups RIESA 2018 (Niemcy)

 

Wyjazd do Riesy:
Z Warszawy wyjeżdżamy 21 listopada (środa) ok. g. 9.00

Wyjazd z Riesy 23 listopada "na noc", przyjazd bezpośrednio na Mistrzostwa Polski PZTSport w Radzyminie

 

Opieka:

  • Formacja Dzieci: Marta Wojtaś i Anna Rydlewska
  • Formacja Juniorzy: Małgorzata Grzywińska
  • Trener: Adam Kołodziejczak

 

Zakwaterowanie: Sefano Low Budget Hotel. Schützenstr.32, 01683 Nossen, Niemcy

 

Do reprezentacji Polski zawalifikowały się:

  • Formacja Dzieci Show Dance JEŻE
  • Mała Grupa Dzieci Show Dance PLAŻA
  • Mała Grupa Dzieci Show Dance URODZINY
  • Duet Marysi i Lena
  • Formacja Juniorzy Show Dance LA LA LAND
  • Mała Grupa Juniorzy Show Dance WŚRÓD FIGUR WOSKOWYCH

Program RIESA 2018

Koszty:
250 zł. opłaty IDO (wpisowe, licencje)
290 zł. noclegi ze śniadaniem

200 zł. przejazd

230 zł. wyżywienie (obiad, kolacja, woda)

30 zł. ubezpieczenie

RAZEM koszty: 1000 zł.

 

EKUZ - proszę wyrobić dzieciom Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego

DOKUMENT TOŻSAMOŚCI - proszę sprawdzić termin ważności Dowodu Osobistego lub Paszportu dziecka na podstawie którego "przekroczą granicę" Polski

 

Proszę o wpłatę kwoty pomniejszonej o zaliczkę do dnia do dnia 9 listopada gotówką lub przelewem na konto Klubu tytułem: imię i nazwisko dziecka, Reisa 2018

 

Dobrze byłoby "ubrać" naszą reprezentację / reprezentację Polski podobnie jak w 2016 roku (leginsy, koszulki, bluzy, może pokrowce, torby itp)

 

Przekaż 1 % podatku dla tancerzy HAND to HAND

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND