strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

JARMARK DOMINIKAŃSKI

POKAZ TAŃCA podczas Jarmarku św. Dominika na Służewie 2018


Zbiórka g. 10.30
Występ około g. 11.45
Zakończenie około g. 12.15
Miejsceprzy klasztorze oo. Dominikanów na Służewie, ul. Dominikańska 2

 

Dotyczy

  • Flow Dance
  • Sp 46 grupa zaawansowana
  • Grupy Juniorzy Show Dance i Jazz Dance
  • Grupy Dzieci Show Dance i Jazz Dance
  • Kids Młodsi i Starsi
  • Ochotników disco i jazz oraz duety

 

ZABAWY W STREFIE DZIECKA

Do naszego stanowiska zapraszamy od g.10 do g.20

 

W tym czasie zapraszamy wszystkich chętnych do pomocy w rozdawaniu ulotek, pomocy w nauce tańca młodszych kolegów i koleżanek, oraz do aktywnej zabawy na naszym stanowisku.

Im więcej nas będzie tym będzie weselej.

Przekaż 1 % podatku dla tancerzy HAND to HAND

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND