strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

Turniej Tańca Sportowego o Mistrzostwo Mokotowa 2018

 

 

Turniej Tańca Sportowego o Mistrzostwo Mokotowa 2018
z okazji 30-lecia Zespołu Tanecznego HAND to HAND

 

17 listopada 2018 r.

Hala Sportowa przy SP 85, ul. Narbutta 14

 

Program Regulamin Karta zgłoszeń 

Zgłoszenie WOLONTARIAT

Lista zgłoszonych tancerzy HAND to HAND

   
     
Poziom zaawansowania: 

Znaczenie poszczególnych literek jest wyjaśnione w regulaminie. Jeśli tancerz na poprzednim turnieju tańczył pierwszy raz jako "E" (debiuty) w eliminacjach i zakwalifikował się do finału zaznaczamy "C", jeśli nie zakwalifikował się do finału lub tańczył tylko w finale zaznaczamy "D" (w debiutach można tańczyć tylko jeden raz). Podobnie jest w wyższych poziomach z tym że o "przejściu" do wyższego poziomy decyduje zakwalifikowanie się do "pierwszej trójki" czyli zdobycie I, II lub III miejsca.
 
Sponsor oficjalny:
 
 
Partnerzy:
 
         

 

Przekaż 1 % podatku dla tancerzy HAND to HAND

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND