strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

Puchar Polski w Tańcu Sportowym 2018

XXIV Puchar Polski w Tańcu Sportowym RADZYMIN 2018, 9 i 10 czerwca

Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu, Al. Jana Pawła II 20

UWAGA:

 • 9 czerwca zostaną rozegrane kategorie solo i duety
 • 10 czerwca zostaną rozegrane kategorie grup i formacje

 

Wyjazd z Warszawy do Radzymina w dniu 10 czerwca (niedziela) o godz. 8.00, zbiórka przy "Małym Landzie"

Tancerze jadący indywidualnie powinni być w miejscu zawodów o g. 9.00 

Wyjazd z Radzymina około g. 13-14 "może ulec daleko idącym modyfikacjom"

PROGRAM

Nasze ostateczne zgłoszenie Formacji i Małych grup:

Zgłoszenie HAND to HAND na Puchar Polski 2018

Dotyczy wszystkich grup i formacji: :

 • Kids Młodsi Formacja
 • Kids Starsi Formacja
 • Dzieci Formacja Show Dance JEŻE
 • Dzieci Formacja Jazz Dance
 • Dzieci Grupa PLAŻA
 • Dzieci Grupa URODZINY
 • Dzieci Grupa JAZZ
 • Dzieci 2
 • Flow Dance Formacja
 • 313 Formacja młodsi 
 • 313 Formacja starsi 
 • Juniorzy Show Dance LA LA LAND
 • Juniorzy Jazz Dance
 • Juniorzy Grupa Show Dance MADAME...
 • Juniorzy Grupa Jazz młodsi
 • Juniorzy Grupa Jazz starsi
 • Jazz Dance Open (grupa wtorek i czwartek, godz. 19.00)
 • 16+ Formacja Jazz
 • 16+ Grupa Jazz

oraz ochotników solo i duety

 

Proszę o wypełnienie deklaracji udziału i wpłatę wpisowego (30 zł. od osoby za kategorię) do dnia 25 kwietnia 2018 r.

Deklaracja udziału PUCHAR POLSKI 2018

Dojazd: Autokar lub indywidualny, miejsce wyjazdu i kosz zostaną podane po zebraniu zgłoszeń. Dzieci i Juniorzy jadą autokarem bezpośrednio z Konina i tańczą w składzie z Konina

 

Koszty główne:

 • 30 zł. wpisowe od zawodnika za kategorię (gotówką w recepcji HtoH lub przelewem) do dnia 25 kwietnia
 • 25 zł. przejazd autokarem płatne do dnia 25 maja (gotówką w recepcji HtoH lub przelewem)
 • posiłki tancerze kupują we własnym zakresie w miejscowym barku

Inne koszty:

 • 30 zł. opłata roczna PZTSport (dotyczy osób, które posiadają już licencję i książeczkę PZTSport, ale jeszcze w tym roku nie tańczyły na zawodach PZTSport i nie dokonały tej wpłaty) 
 • 30 zł. jednorazowa opłata za licencję zawodnika (dotyczy osób, które jeszcze nie tańczyli na zawodach PZTSport i nie dokonały tej wpłaty)
 • 10 zł. jednorazowa opłata za wyrobienie książeczki PZTSport (dotyczy osób, które jeszcze nie tańczyły na zawodach PZTSport i nie dokonały tej wpłaty)
 • 20 zł. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z uprawianiem sportu (dotyczy osób, które jeszcze nie dokonały tej wpłaty za 2018 rok)

 

UWAGA, wszyscy zawodnicy muszą mieć zaświadczenia lekarskie o zdolności do uprawiania tańca sportowego wystawionego przez lekarza uprawnionego do orzekania w sporcie, ważność zaświadczenia 6 miesięcy.

REGULAMIN

 

Przekaż 1 % podatku dla tancerzy HAND to HAND

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND