strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

Festiwal Piosenki i Tańca KONIN 2018

39 Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca KONIN 2018, 6-10 czerwca

Zakwalifikowani: Formacja Dzieci Show Dance i Jazz Dance oraz Formacja Juniorzy Show Dance i Jazz Dance

 

 • Koszt 440 zł., wpłaty należy dokonać gotówką lub przelewem do dnia 25 maja 2018 r. (proszę odjąć kwotę wpłaconej zaliczki). Kwota ta zawiera akredytację, noclegi, 3 posiłki dziennie, przejazd, koszty opieki i kierowcy.
 • Wyjazd w Warszawy dnia 6 czerwca (środa) o godz. 12.00, zbiórka o godz. 11.45 "Mały Land"
 • Powrót z Konina w dniu 10 czerwca (niedziela) bezpośrednio na Puchar Polski do Radzymina

 

Pamiętajcie o zabraniu:

 1. Rzeczy osobistych niezbędnych na pięciodniowy wyjazd (również coś na gorszą, deszczowa pogodę)
 2. Kompletnych strojów do Formacji tańczonych w Koninie i Małych Grup tańczonych w Radzyminie
 3. Kilku koszulek zespołowych oraz bluz
 4. Niegazowanej wody do picia i prowiantu, w Koninie jest obiadokolacja (nie ma kolacji)
 5. Stroju kąpielowego

Po przyjechaniu do Konina:

 1. przeprowadzimy próbę parkietu,
 2. zjemy obiadokolację (około g. 17-18)
 3. przejedziemy do miejsca zakwaterowania: Ośrodek „GWAREK” w Ślesinie

Deklaracja udziału KONIN 2018

Przekaż 1 % podatku dla tancerzy HAND to HAND

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND