strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

Puchar Warmii i Mazur NIDZICA 2018

Eliminacje Mistrzostw Polski, Puchar Warmii i Mazur NIDZICA 2018

Dotyczy wszystkich formacji i małych grup (Flow Dance, Kids Młodsi, Kids Starsi, Dzieci, Juniorzy i 16+) oraz ochotników solo i duety

Wyjazd z Warszawy w sobotę 21 kwietnia o godz. 5.00, Mały Land (drugi parking przed Landem, licząc od ul. Wałbrzyskiej). Proszę żeby dzieci zabrały napoje nie gazowane (wodę), kanapki (bez chipsów itp) ponieważ nie planujemy zakupu posiłków na miejscu oraz oczywiście kompletne stroje + koszulki HAND to HAND. Z Nidzicy wyjazd jest planowany około g. 11.30.

Program zawodów

Proszę o wypełnienie deklaracji udziały do dnia 6 kwietnia 2018 r.:

Formularz deklaracji udziału

Miejsce: Hala Widowiskowo-Sportowa, Nidzica, ul. Polna 8
Dojazd: Autokar - 45zł
Wpisowe: 30 zł od zawodnika za każdą konkurencję (gotówką w recepcji lub przelewem) do dnia 9 kwietnia
Pozostałe koszty:
• 30 zł. opłata roczna PZTSport (dotyczy osób, które już posiadają licencję i książeczkę PZTSport, ale jeszcze nie dokonały tej wpłaty)
• 30 zł. jednorazowa opłata za licencję zawodnika (dotyczy osób, które jeszcze nie tańczyły na zawodach PZTSport)
• 10 zł. jednorazowa opłata za wyrobienie książeczki PZTSport (dotyczy osób, które nie tańczyły na zawodach PZTSport)
• 20 zł. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z uprawianiem sportu (dotyczy osób, które jeszcze nie dokonały tej wpłaty za 2018 rok)


Wszyscy zawodnicy muszą mieć zaświadczenie lekarskie o zdolności do uprawiania tańca sportowego wystawionego przez lekarza uprawnionego do orzekania w sporcie, ważność zaświadczenia 6 miesięcy. W celu wystawienia zaświadczenia przyjedzie do nas lekarz sportowy, termin podamy wkrótce. Trzeba mieć podstawowe badania: krew, mocz i EKG, badania są ważnie 1 rok. Koszt wizyty 60 zł., Zaświadczenia można uzyskać we własnym zakresie i dostarczyć do recepcji do dnia 20 kwietnia 2018 r.

 

Regulamin zawodów

Przekaż 1 % podatku dla tancerzy HAND to HAND

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND