strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

CLASSIC DANCE PARTY

Turniej Tańca Nowoczesnego wraz z Charytatywnym Starciem Gigantów CLASSIC DANCE PARTY

 

Harmonogram przejazdów:

 1. Kids Młodsi, Kids Starsi, Małe Grupy (Plaża, Urodziny, Madame)
  • Wyjazd do Nowego Dworu Mazowieckiego o godz. 8.30, zbiórka na parkingu przed Małym Landem.
  • Wyjazd z Nowego Dworu Mazowieckiego dla Kids Młodsi i Kids Starsi około godz. 15.00
  W autokarze jako opieka jadą: Kids Młodsi i Kids Starsi P. Lidia Dziewanowska, Małe Grupy P. Marta Wojtaś
 2. Pozostali tancerze z formacji Dzieci, Juniorów i Flow:
  • Wyjazd do Nowego Dworu Mazowieckiego o godz. 16.15, zbiórka na parkingu przed Małym Landem.
  • Wyjazd z Nowego Dworu Mazowieckiego około godz. 21.00
  W autokarze jako opieka jedzie P. Agnieszka Kurek

Wyjazd do Nowego Dworu Mazowieckiego w sobotę, 24 marca o godz. 8.00, zbiórka na parkingu przed Małym Landem. Wyjazd z Nowego Dworu Mazowieckiego około godz. 21.00

 

Proszę sprawdzić:

SZCZEGÓŁOWA LISTA NASZYCH TANCERZY
Program

Prezentacje HAND to HAND

Propozycja naszych prezentacji:

- Formacja Dzieci JEŻE
- Formacja KIDS MŁODSI
- Formacja KIDS STARSI
- Mini Formacja Dzieci PLAŻA
- Mini Formacja Dzieci URODZINY
- Formacja Flow Dance
- Mini Formacja Juniorzy MADAME TUSSAUDS
- Formacja Juniorzy LA LA LAND

 

• TERMIN: 24 marca 2018 r. (sobota)
• MIEJSCE: Hala Sportowa, ul. Berlinga 1, Nowy Dwór Mazowiecki
• DOJAZD: Własny lub wynajęty autokar
• KOSZT udziału: 35 zł. + ewentualnie koszt autokaru 25 zł. Wpłaty do dnia 16 marca gotówką lub na rachunek bankowy Klubu tytułem: „Imię i Nazwisko, Turniej Charytatywny 2018”

 

Proszę o deklarację, do dnia 16 marca, czy dziecka weźmie udział w przeglądzie poprzez wypełnienie formularza:

Deklaracja udziału

REGULAMIN

Przekaż 1 % podatku dla tancerzy HAND to HAND

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND