strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

Krajowe Mistrzostwa IDO Show Dance

Krajowe Mistrzostwa IDO Show Dance - Kleszczów

 

Plan przejazdu do Kleszczowa na KM IDO Show Dance 2018:

 • 7 kwietnia (sobota), wyjazd Małych Grup o godz. 8.00, Mały Land
 • 8 kwietnia (niedziela), wyjazd pozostałych tancerzy z Formacji o godz. 8.30, Mały Land

Do Warszawy wracamy 8 kwietnia, wyjazd z Kleszczowa około godz. 19.30-20.30, przyjazd pod Mały Land

LISTA przejazdów do Kleszczowa

Harmonogram prób w piątek, 6 kwietnia

OPŁATY:

 • przejazd - 70zł
 • wpisowe - 47zł za kategorię
 • składka roczna PFT - 60zł
 • noclegi (dot małych grup) -100zł
 • ubezpieczenie grupowe PZU Sport - 20zł
 • stroje:

  URODZINY LA LA LAND FIGURY PLAŻA JEŻE
wartość stroju i rekwizytów 260 500 500 360 380
do zapłaty 130 250 250 180 190


WPŁAT NALEŻY DOKONAĆ DO PIĄTKU 6.04, gotówką na recepcji lub przelewem na konto Klubu

 

Dotyczy:

 • Formacja Dzieci
 • Małe Grupy Dzieci
 • Formacja Juniorzy
 • Mała Grupa Juniorzy
 • ochotnicy solo i duety

REGULAMIN

PROGRAM

 

Przekaż 1 % podatku dla tancerzy HAND to HAND

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND