strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

Krajowe Mistrzostwa IDO Jazz Dance

SZCZEGÓŁY wyjazdu autokaru (miejsce wyjazdu i powrotu: zjazd na parking przed małym Landem):

18 maja, piątek: wyjazd godz. 11.15 (Formacja i Grupa Dzieci)

19 maja, sobota:  wyjazd godz. 8.00 (Formacja Juniorzy i Grupa 16+)

20 maja, niedziela: wyjazd godz. 8.00 (Formacja 16, Grupy Juniorzy)

KOSZT przejazdu autokarem: 33 zł. od osoby płatne gotówką w recepcji lub przelewem do dnia 17 maja

PROGRAM 

Krajowe Mistrzostwa IDO Jazz Dance ŁOMIANKI 2018, 18-20 maja

Integracyjne Centrum-Dydaktyczno Sportowe, ul. Stanisława Staszica 2, Łomianki

Dotyczy:

 • Formacja Dzieci
 • Mała Grupa Dzieci
 • Formacja Juniorzy
 • Mała Grupa Juniorzy
 • Formacja 16+
 • Mała Grupa 16+
 • ochotnicy solo i duety

 

Proszę o wypełnienie deklaracji udziału i wpłatę wpisowego (47 zł. od osoby za kategorię) oraz kosztów przygotowania Małych Grup (150 zł. od osoby) do dnia 25 kwietnia 2018 r.

Deklaracja udziału JAZZ DANCE 2018

 • Dojazd: autokar lub indywidualny
 • Wpisowe: 47zł od osoby za kategorię
 • Składka roczna PFT: 60 zł - jeśli ktoś nie występował w Kleszczowie
 • Koszt przygotowania Małych Grup: 150 zł.
 • Koszt przygotowania Formacji jest finansowany ze składek
 • Koszt strojów do formacji:

 

  16+ JUNIORZY DZIECI
wartość stroju 380 300 280
do zapłaty 190 150 140

 

 • Koszt strojów do mini formacji:

 

  16+ JUNIORZY STARSI JUNIORZY MŁODSI DZIECI
wartość stroju 180  200  200   260
do zapłaty  90  100 100  130 


WPŁATY za stroje do 10 maja gotówką na recepcji lub przelewem na konto.

 

Harmonogram dodatkowych treningów

Regulamin Mistrzostw

 

Przekaż 1 % podatku dla tancerzy HAND to HAND

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND