strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

Turniej Tańca Sportowego o Mistrzostwo Mokotowa 2017

Turniej Tańca Sportowego o Mistrzostwo Mokotowa 2017
Hala Sportowa przy SP 85, ul. Narbutta 14

Regulamin

lista ZGŁOSZONYCH tancerzy HAND to HAND

PROGRAM TURNIEJU

  • W programie dla ułatwienia zostały zaznaczone kolorem zielonym kategorie, w których występują tancerze HAND to HAND.
  • Godzina podana w programie to godzina, o której zaczyna się dany blok... należy być ok. 1 godzinę przed rozpoczęciem bloku.
  • Niektórzy zaczynają rywalizację od 1/4 finału inni już od Finału.  Będą też dwa parkiety A i B, należy zwrócić na to uwagę.
  • wpłata wpisowego 25zł jeśli ktoś jeszcze tego nie zrobił - na recepcji w CH Land lub w dniu turnieju przy odbiorze numerka startowego.
  • Numerki do odbioru u p. Magdy Sennewald w dniu turnieju na hali w okolicy stolika konferansjera i stanowiska wypisywania dyplomów godzinę przed występem.

Przekaż 1 % podatku dla tancerzy HAND to HAND

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND