strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

Finał Best Dance Group PRAGA 2017

  • Wyjazd w dniu 23 czerwca, piątek. Zbiórka o 21.30 przed Małym Landem.
  • Koszt 550 zł. Proszę o wpłatę gotówką do dnia 23 czerwca przed wyjazdem lub przelewem.
  • Nocujemy w Hotel SLAVIA, Vladivostocká 1460/10
  • Turniej odbywa się w SPORTS HALL SLAVIA PRAGUE, Vladivostocka 10, PRAGUE 10

 

Zostaliśmy zaproszeni bezpośrednio do udziału Finale Championship EUROPEAN BEST DANCE GROUP, który odbędzie się w Pradze 24 czerwca. Pani Lenka obiecała pomóc w znalezieniu noclegów itp. Koszty to przejazd, nocleg (około 50 zł. od osoby za dobę), wyżywienie, wpisowe (75 zł., zatańczymy Show Dance i Jazz). Fajnie byłoby potraktować ten wyjazd jako nagroda za ciężką pracę dzieci, zostać do niedzieli i pokazać im atrakcje Czeskiej Pragi. Proponuję wyjazd w piątek na noc, sobota turniej i atrakcje, niedziela atrakcje i wyjazd na noc do Warszawy. 

Oczywiście zaliczki wpłacone na Twardogórę zostaną przeksięgowane na Pragę

Przekaż 1 % podatku dla tancerzy HAND to HAND

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND