strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

Otwarte, bezpłatne zajęcia Salsy Solo i Zumby

Szkoła Tańca HAND to HAND zaprasza na nowe zajęcia Salsy Solo i Zumby dla dorosłych. W dniu 25 marca (sobota) każdy może nieodpłatnie przyjść i spróbować wspólnie tańczyć z uro­dzoną na Kubie, nauczy­cielką tańca, pełną pasji i laty­no­skiego tem­pe­ra­mentu Yenny Torres :)

- Salsa Solo, godzina 10.00
- Zumba, godzina 11.00
Sala 218 w CH Land, ul. Wałbrzyska 11, Metro SŁUŻEW
Obowiązują zapisy przez FORMULARZ
UWAGA, od 29 marca zajęcia z Yenny na stałe wchodzą do grafiku HAND to HAND, zapraszamy w środy o 18 i 19 oraz soboty o 10 i 11. Karnet na 8 zajęć bedzie w promocyjnej cenie 160 zł.

Przekaż 1 % podatku dla tancerzy HAND to HAND

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND