strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

Mistrzostwa Ursynowa, Eliminacje MP 2017

Mistrzostwa Ursynowa, Eliminacje MP 2017

Plan treningów na PIĄTEK, 29 września

Program      Zbiórka dla wszystkich Formacji i Mini Formacji o g. 9.30 na hali.

Deklaracje udziału przyjmujemy wyłącznie przez formularz do dnia 25 września

UWAGA! Wszyscy tancerze muszą się zdeklarować w formularzu czy wystąpią czy nie

Deklaracja zgłoszenia na Mistrzostwa i do lekarza

Termin zawodów: 30 września 2017 r., rozpoczęcie zawodów o godz. 10

Miejsce: Hala UCSiR, ul. Hawajska 7, Warszawa

Dojazd: Indywidualny, zbiórka na miejscu zawodów, godzina będzie podana do dnia 27 września

Wpisowe: 25 zł od zawodnika za każdą konkurencję (gotówką w recepcji HtoH lub przelewem) do dnia 25 września

 

Pozostałe koszty:

  • 25 zł. opłata roczna PZTSport (dotyczy osób, które już posiadają licencję i książeczkę PZTSport, ale jeszcze w tym roku nie tańczyły w Nidzicy lub Radzyminie i nie dokonały tej wpłaty)
  • 30 zł. jednorazowa opłata za licencję zawodnika (dotyczy osób, które jeszcze nie tańczyły na zawodach PZTSport)
  • 10 zł. jednorazowa opłata za wyrobienie książeczki PZTSport (dotyczy osób, które nie tańczyły na zawodach PZTSport)

 

UWAGA!

Wszyscy zawodnicy muszą mieć zaświadczenie lekarskie o zdolności do uprawiania tańca sportowego 

wystawione przez lekarza uprawnionego do orzekania w sporcie, ważność zaświadczenia 6 miesięcy. W celu wystawienia zaświadczenia w dniu 29 września przyjedzie do nas lekarz sportowy. Zapraszamy po godz. 18.30 do 75 w CH Land. Wymagane będą podstawowe badania: krew, mocz i EKG, badania są ważnie 1 rok. Koszt wizyty 50 zł., Zaświadczenia można uzyskać we własnym zakresie i dostarczyć do recepcji do dnia 29 września 2017 r.  

REGULAMIN

Przekaż 1 % podatku dla tancerzy HAND to HAND

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND