strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

Puchar Warmii i Mazur, Eliminacje MP 2017

Puchar Warmii i Mazur, Eliminacje MP PZTSport 2017, NIDZICA

 

Wyjazd autokaru z Warszawy w dniu 22 kwietnia (sobota) o godz. 6.00. Miejsce zbiórki i wyjazdu to drugi parking CH Land (licząc od ul. Wałbrzyskiej, przed naszą salą nr 75).

 

Jako opieka jadą: Katarzyna Chwastek, Grzegorz Pełka, Marcin Szymański i Marta Wojtaś.

 

Koszt przejazdu: 45 zł., 

Koszt posiłku: wg. złożonego zamówienia. Proszę o wybór posiłku i przesłanie informacji na adres e-mail: taniec@handtohand.pl do godziny 20.00 w dniu 20 kwietnia (czwartek). Menu jest dostępne na stronie: pizzeria.nidzica24.pl/menu-i-ceny.html

 

Wpłaty proszę dokonać gotówką do dnia 21 kwietnia w recepcji HAND to HAND (w CH LAND)

 

Wyjazd z Nidzicy około godziny 13-14, przyjazd na przystanek koło SP 46, ul. Wałbrzyska 5

 

Dzieci powinny zabrać głównie:

 • kompletne stroje do tańca i ustalone dodatki, kosmetyki, szczotki do włosów itp
 • dowolne koszulki HAND to HAND koloru czarnego, bluzy HAND to HAND
 • wodę do picia i coś do jedzenia (drugie śniadanie).

 

Prawdopodobna kolejność prezentacji:

 • Formacja Jazz Juniorzy
 • Formacja Jazz Dzieci
 • Formacja Weterynarz
 • Mała Grupa Kuchenne Rewolucje
 • Mała Grupa Na Podwórku
 • Mała Grupa Jazz Dzieci
 • Mała Grupa Jazz 16+
 • Mała Grupa Jazz Juniorzy
 • Solo Szymańska Wiktoria
 • Solo Pełka Natalia
 • Solo Kot Martyna
 • Solo Chwastek Julia
 • Solo Bonisławska Oliwia
 • Solo Szarek Aleksandra
 • Solo Bożykowska Gabriela 

Zamówione obiady

REGULAMIN

Nasze zgłoszenie

Przekaż 1 % podatku dla tancerzy HAND to HAND

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND