strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

Fitness na Dzień Kobiet w promocyjnej cenie!

 

Fitness na Dzień Kobiet w promocyjnej cenie!

 

Z oka­zji Dnia Kobiet,
do 8 marca pro­mo­cyjne ceny na Fit­ness na Tram­po­li­nach


Jednorazowe wejście dla jednej osoby 30 zł. 25 zł.

Karnety i vouchery:

4 treningi w miesiącu 100 zł. 80 zł.
8 kolejnych zajęć 160 zł. 140 zł.
12 kolejnych zajęć 220 zł. 200 zł.

 

Terminy zajęć: 

Poniedziałki, godz. 18.15
Poniedziałki, godz. 19.15 XXL

Poniedziałki, godz. 20.15

Wtorki, godz. 20.30

Środy, godz. 20.15 

Czwartki, godz. 20.15

 

Sala 218/75 CH Land, ul Wałbrzyska 11, Metro SŁUŻEW: 

Formularz zgłoszeń
MASZ JAKIEŚ PYTANIA?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Przekaż 1 % podatku dla tancerzy HAND to HAND

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND