strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

Zimowe Warsztaty Taniec Akrobatyka LAND 2018

Zimowe Warsztaty 

TANIEC i AKROBATYKA Land 2018 


to jednodniowe zajęcia z tańca i akrobatyki urozmaicone zadaniami plastyczno-manualnymi dla dzieci w wieku 6-14 lat (z podziałem na grupy wiekowe i poziom zaawansowania)

  

Termin: 22 – 26 stycznia 2018 r.

 

Zajęcia w godzinach: 8.00 – 17.00

Miejsce: Szkoła Tańca HAND to HAND w CH Land

 

Warunki udziału:  

 1. W Zimowych Warsztatach mogą wziąć udział zawodnicy zrzeszeni w K. S. "HAND to HAND 1" 
 2. Zimowe Warsztaty to kontynuacja szkolenia sportowego realizowanego w ciągu roku szkolnego

 

ZAPISY:   

 1. należy wypełnić formularz zgłoszenia do dnia 10 listopada
 2. potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata części składki w wysokości 100 zł. do dnia 10 listopada 2017 r.
 3. do dnia 20 grudnia 2017 r. należy dokonać wpłaty pozostałej kwoty.

 

KOSZT: 

Składka Zimowa w wysokości: 110 zł. za jeden dzień 

LUB 500 zł. za 5 dni 

 • Wpłata części składki w wysokości 100 zł  do dnia 10.11.2017 r.
 • Uzupełnienie składki do dnia 20 grudnia 2017 r. 

 

W programie:

 • taniec
 • akrobatyka
 • zajęcia manualne
 • aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu
 • gry i kon­kursy
 • zabawy zużyciem kon­soli X-Box z kinec­tem
 • przejażdżki na koniku mecha­nicznym „pony cycle” i YesDziku

Gwarantujemy:

 • wykwalifikowaną opiekę w godz 8.00-17.00
 • tre­ne­rów i instruk­to­rów do prowadzenia zajęć
 • obiad dwudaniowy (drugie śniadanie dzieci przynoszą indywidualnie)
 • dobrą zabawę

 

PLANOWANY DZIEŃ PODCZAS WARSZTATÓW:  

 • 8.00-9.00 – zbiórka uczest­ni­ków
 • 9.00-11.00 lekcje tańca, tre­ning gim­na­styki i akro­ba­tyki
 • 11.00 przerwa
 • 11.30-13.30  lekcje tańca, tre­ning gim­na­styki i akro­ba­tyki
 • 13.30 – przerwa
 • 14.30-16.30  lekcje tańca, tre­ning gim­na­styki i akro­ba­tyki
 • 16.30-17.00 odbiór dzieci

Przekaż 1 % podatku dla tancerzy HAND to HAND

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND