strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

Festiwal Twórczości Artystycznej ASTERIADA 2017

REGULAMIN

Zgoda na udział w przeglądzie 

PROGRAM

Jedziemy AUTOKAREM, dzieci odbierze instruktor ze świetlicy szkolnej, w innym przypadku proszę poinformować instruktora.

Autokar pojedzie kolejno:

o (SP 313) godz. 10.00, ul. Romera okolice przystanku autobusowego „Pięciolinii 01”
o (SP 46) godz. 10.15,
Ul. Wałbrzyska 5, okolice przystanku autobusowego „Wróbla 01”
o (SP 107) godz. 10.30,
Ul. Dominikańska parking przy murku kościoła Ojców Dominikanów, okolice „B&B Serwis”
o (SP 33) godz. 10.45,
okolice skrzyżowania Domaniewska i Bukowińska
o (SP 146) godz. 11.00,
Ul. Domaniewska 33, okolice szkoły 146

 

koszt przejazdu autokarem 15zł

 

Najpóźniej do czwartku musimy mieć informację, czy dziecko jedzie autokarem, czy dojeżdża samodzielnie.

Dzieci z innych szkół niż wymienione też mogą jechać autokarem. Trzeba powiedzieć tylko z którego miejsca.

 

PLANOWANA godzina rozpoczęcia naszych prezentacji: 12.20
POWRÓT w kolejności do odwrotnej w w/w. Planowany wyjazd z miejsca występów ok. godz. 13.15

 

Nasze prezentacje na Asteriadę 2017:

1. „Na podwórku” - widowisko ruchowo-taneczne
2. „Kuchenne zamieszanie” - widowisko ruchowo-taneczne
3. Mini Dzieci Jazz - taniec nowoczesny (skałd z Pucharu Polski w Radzyminie)
4. Mini Junior Jazz - taniec nowoczesny 
5. Form 313 mł - taniec nowoczesny
6. Form 313 st - widowisko ruchowo-taneczne

7. Form KIDS 2016 - taniec nowoczesny 
8. Flow Dance - widowisko ruchowo-taneczne
9. Hip Hop st. - taniec nowoczesny

 

Okęcka Sala Widowiskowa DKW

ul. 1 Sierpnia 36 A,
Warszawa

Przekaż 1 % podatku dla tancerzy HAND to HAND

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND