strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

Dodatkowe treningi przed Mistrzostwami Świata RIESA 2016

5 listopada (sobota):

ZAKTUALIZOWANY z uwzględznieniem występów podczas Ursynowskiego Festiwalu Wolontariatu

11.45 – Machowe
Bogusz, Bonisławska, Sennewald, Szymańska oraz Chwastek, Kaleta, Król, Owczarczyk, Grochal

13.00 wyjazd metrem na pokazy do Urzędu Ursynów, Zbiórka przy naszej sali w Landzie, jeśli ktoś dowiezie dziecko indywidualnie to proszę o informację.

Zatańczymy:
1. „Trzepak”: Czyż, Jańczuk, Sakowska, Grochal, Pikulska, Świerczewska, Marozas, Kujawa
2. „Kuchenne”: Szymańska, Baranowska, Król, Czaplicka, Pełka, Owczarczyk, Kaleta
3. Solówki Disco: Sennewald, Bonisławska, Bogusz, Chwastek

Około 14.30, po powrocie z występów próba wszyscy TIME (do 15.30)

15.30 – 16.30 koło wewnętrzne

Baranowska, Bogusz, Czyż, Jańczuk, Jarosz, Kot, Kozakiewicz, Kwiatkowska, Rozbicka, Sakowska, Sennewald, Trajnerowicz

 

6 listopada (niedziela):
9.45 – Machowe
Bogusz, Bonisławska, Sennewald, Szymańska oraz  Chwastek, Kaleta, Król, Owczarczyk, Grochal

11.00 – 12.00 koło wewnętrzne

Baranowska, Bogusz, Czyż, Jańczuk, Jarosz, Kot, Kozakiewicz, Kwiatkowska, Rozbicka, Sakowska, Sennewald, Trajnerowicz

12.00 – 13.30 wszyscy

13.30 – 14.30 koło zewnętrzne

Bonisławska, Chwastek, Czaplicka, Grochal, Kaleta, Król, Marozas, Owczarczyk, Pełka, Pikulska, Szymańska, Świerczewska

Przekaż 1 % podatku dla tancerzy HAND to HAND

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND