strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

Miesięczne składki członkowskie 

obowiązujące od 6 września 2021 r.

Dzieci i młodzież:

 • Akrobatyka
 • POLE DANCE Kids / Junior
 • Balet / taniec klasyczny
 • Hip Hop 
 • Jazz Dance
 • Mix Dance
 • Taniec Nowoczesny
 • Moden Jazz z elementami akrobatyki

 

 Ilość treningów w tygodniu

Składka miesięczna (za 4 zajęcia)

1 zajęcia w tygodniu (1 x 30 minut)*

130 zł.

1 zajęcia w tygodniu (1 x 45 lub 55 minut)*  

150 zł. 

2 zajęcia w tygodniu (2 x 45 lub 55 minut)* 

260 zł.

Pojedyncze zajęcia (do 1 godziny)*

45 zł.

Zajęcia próbne (do 1 godziny)*

38 zł.**

*Czas trwania zajęć podany jest w grafiku (zależny od wieku dzieci)

**Jeśli dziecko zdecyduje się na zajęcia, które zostały opłacone jako zajęcia próbne, 
opłata ta może zostać wliczona w pierwszą składkę.

 

UWAGI:

 • Ostateczna wysokość składki uzależniona jest od długości miesiąca (święta, ferie itp) i znajduje się w systemie Active Now
 • Składki wpłacamy do 10 każdego miesiąca "z góry" gotówką w siedzibie (CH Land),  lub na rachunek bankowy Klubu: 83 1500 1865 1218 6011 0141 0000 Klub Sportowy „HAND to HAND 1", ul. Bacha, 02-743 Warszawa. W TYTULE PRZELEWU WPISUJEMY: Składka za miesiąc…, imię i nazwisko dziecka klasę/szkołę lub nazwę grupy. NIE WPISUJEMY: „opłata za zajęcia” ani „opłata za tańce”
 • Składki nie podlegają zwrotowi i nie przechodzą na kolejne miesiące
 • Jeśli z powodów zdrowotnych dziecko nie będzie mogło uczestniczyć w zajęciach przez minimum 3 tygodnie, to należy zgłosić taką nieobecność już w pierwszym tygodniu, mailem (sekretariat@handtohand.pl)
 • Jeśli zajęcia zostaną odwołane z naszej winy to zostaną odpracowane w innym terminie lub rozliczone
 • Zniżki dla rodzeństw i rodziny: 10% (dla każdego dziecka z rodzeństwa przy opłacaniu składki miesięcznej lub dla rodzica i dziecka przy opłacaniu składki i zakupieniu karnetu, nie dotyczy sytuacji gdy rodzic korzysta z karty partnerskiej)
 • Zniżki na drugi rodzaj zajęć10% (dotyczy zajęć w tej samej składce miesięcznej lub niższej)
 • Zniżki dla aktywnych: chcesz uczęszczać na więcej niż 2 rodzaje zajęć - zadzwoń - ustalimy dla Ciebie cenę specjalną
 • Zniżki nie sumują się

 

Formacje:
UWAGA! Składki dla formacji są stałe, niezależnie od długości miesiąca i ilości zajęć formacji oraz ilości treningów, w których weźmie się udział.*

Nazwa Formacji

Składka miesięczna,

za miesiąc kalendarzowy

KIDS NEW i KIDS GOLD

350 zł. za miesiąc

DZIECI, JUNIORZY, SENIORZY

390 zł. za miesiąc

FLOW MINI

250 zł. za miesiąc

FLOW MINI + 1 zajęcia (akrobatyka lub klasyka)

320 zł. za miesiąc

FLOW MINI + 2 zajęcia (akrobatyka i klasyka)

350 zł. za miesiąc

* W składkę wliczone są dodatkowe treningi Formacji, które będą organizowane w miarę potrzeb.

Składka nie obejmuję zajęć: Grup, Praktis oraz Warsztatów i choreografii solo/duet. Ze składek są dofinansowywane stroje, wyjazdy itp. 

 

GRUPY (mini Formacje):

Ilość treningów w tygodniu

Składka miesięczna

 1 zajęcia w tygodniu (1 x 45-55 minut)  

 

UWAGI:

 • Składki wpłacamy do 10 każdego miesiąca "z góry" gotówką w siedzibie (CH Land) lub na rachunek bankowy Klubu: 83 1500 1865 1218 6011 0141 0000 Klub Sportowy „HAND to HAND 1", ul. Bacha, 02-743 Warszawa. W TYTULE PRZELEWU WPISUJEMY: Składka za miesiąc…, imię i nazwisko dziecka klasę/szkołę lub nazwę grupy. NIE WPISUJEMY: „opłata za zajęcia” ani „opłata za tańce” czy „za taniec i akrobatykę
 • Składki nie podlegają zwrotowi i nie przechodzą na kolejne miesiące.
 • Jeśli zajęcia zostaną odwołane z naszej winy to zostaną odpracowane w innym terminie lub rozliczone
 • Zniżki dla rodzeństw i rodzin10% (dla każdego dziecka z rodzeństwa przy opłacaniu składki miesięcznej lub dla rodzica i dziecka przy opłacaniu składki i zakupieniu karnetu, nie dotyczy sytuacji gdy rodzic korzysta z karty partnerskiej)
 • Zniżki dla aktywnych: chcesz uczęszczać na więcej niż 2 rodzaje zajęć - zadzwoń - ustalimy dla Ciebie cenę specjalną
 • Na treningi grup udzielona jest specjalna zniżka - zajęcia te nie podlegają dodatkowym zniżkom.
 • Zniżki nie sumują się

Przekaż 1 % podatku dla tancerzy HAND to HAND

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 
 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND