strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

Grafik zajęć

 

 P159

Przedszkole Nr 159

ul. Taneczna 76

 

ZAPISZ SIĘ NA ZAJĘCIA


Grafik 2021/2022 w Przedszkolu nr 159

  

Zajęcia w poniedziałki  (start 27 września 2021):

  • Mix Dance 4-latki g. 16.00-16.30
  • Mix Dance 5-6-latki g. 16.40-17.10

 

Miesięczny koszt to składka w wysokości 130 zł.

(1 x w tygodniu, 4 x w miesiącu)

Instruktor:

 

upoważnienie do odbioru dziecka przez instruktora
 

Inne zajęcia dla dzieci oraz dla DOROSŁYCH znajdziesz 

grafiku zajęć 2021/2022 odbywających się w Landzie

 

Miesięczne składki wpłacamy na rachunek bankowy Klubu: 
83 1500 1865 1218 6011 0141 0000

Klub Spor­towy „HAND to HAND 1”, ul. Bacha, 02-743 War­szawa
lub za pomocą Dotpay w systemie ActiveNow.

W TYTULE PRZELEWU WPISUJEMY: 
SKŁADKA ZA MIESIĄC…, imię i nazwi­sko dziecka nr przedszkola (np. Ola Kowalska/P159)


NIE WPISUJEMY: 
„opłata za zaję­cia” ani „opłata za tańce” czy „za taniec i akro­ba­tykę”

Wakacje z tańcem i akrobatyką 2022

Przekaż 1 % podatku dla tancerzy HAND to HAND

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 
 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND