strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

 

Zobacz nasze lokalizacje gdzie prowadzimy zajęcia taneczne dla dzieci

 

 Szkoła Tańca HAND to HAND
CENTRUM HANDLOWE LAND • ul. Wałbrzyska 11sala 218

ZOBACZ WIĘCEJ

 

 

Prowadzimy zajęcia w szkołach:

 

 

SP 33

 

SP 46   SP 85  

SP 100

Szkoła Podstawowa nr 33   Szkoła Podstawowa nr 46   Szkoła Podstawowa nr 85   Szkoła Podstawowa nr 100

 

SP 107

 

SP 119  

SP 146 

 

SP 271

 Szkoła Podstawowa nr 107    Szkoła Podstawowa nr 119   Szkoła Podstawowa nr 146    Szkoła Podstawowa nr 271

 

SP 310

 

 

SP 313

 

SP 340

 

SP 343

  Szkoła Podstawowa nr 310    Szkoła Podstawowa nr 313    Szkoła Podstawowa nr 340   Szkoła Podstawowa nr 343

 

Szkoła Podstawowa

 

 

 

 

 

 

  SP "La Fontaine"            

 

 

 

Prowadzimy zajęcia w przedszkolach:

 

 

 

 Przedszkole Nr 80

 

Przedszkole nr 159 

 

 

     Przedszkole nr 80    Przedszkole nr 159     

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND