strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

Grafik zajęć dla dorosłych w CH Land 

Zapraszamy do zapisów na sezon 2021/2022!  

 

Zajęcia w odcieniach czerwonych pokazują zajęcia dla Dorosłych! 

Kolor zielony w grafiku to całkiem nowe grupy dla poczatkujących!
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

OBOWIĄZUJĄ ZAPISY NA ZAJĘCIA!!!

 

Zapis obowiązuje przez miesiąc, na każdy kolejny miesiąc trzeba się zapisać!

Prosimy o przemyślane zapisy!

Osoby, które zapiszą się i dwa razy nie pojawią się na zajęciach, będą automatycznie usuwane z listy, aby nie blokować miejsca innym.

Grafik może ulegać modyfikacjom!

 

Zgłoszenie nieobecności na zajęciach - sms na nr 695373704

 

Odwołane zajęcia:

  • 9 czerwca - Zumba g. 20.20 i 21.20
  • 9 czerwca stretching g.17.15 i pole dance g.19.15

 

Na zajęcia dla dorosłych akceptujemy karty Multisport Plus, FitProfit/Fitsport, OKSystem.
(Jeśli będziesz korzystać z karty to daj nam znać smsem na nr tel. 695373704 lub wpisz tą informację w okienku "inne informacje")*

 

*nie dotyczy Warsztatów na pointach oraz Kursu intensywnego Pole dance.

 

 

Płatność za karnety przelewem nr konta: 50 1020 5558 1111 1146 0940 0042 

wpisując imię i nazwisko oraz rodzaj zajęć.

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND