strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

 

WYSOKOŚĆ SKŁADEK (CENNIK KARNETÓW) DLA DOROSŁYCH (obowiązuje od 06.09.2021 r.)

Proponujemy karnety:

KARNET miesięczny OPEN, tzn. można łączyć dowolnie wybrane zajęcia i różnych instruktorów. Przy zapisie należy określić dokładnie dni zajęć.

 

Zajęcia Taneczne, Pole Dance, Trampoliny, Stretching itp:

Ilość treningów w tygodniu

KARNET miesięczny OPEN

1 zajęcia w tygodniu (1x55 minut)

150 zł. za 4 kolejne zajęcia

zajęcia w tygodniu (2x55 minut)

240 zł. za 8 kolejnych zajęć

zajęcia w tygodniu (3x55 minut)

340 zł. za 12 kolejnych zajęć

4 godziny zajęć w tygodniu (4x55 minut)

400 zł. za 16 kolejne zajęcia

Pojedynczy trening (1 godzina)

45 zł.*

 *Jeśli zdecydujesz się na zajęcia, które zostały opłacone jako pojedynczy trening, opłata ta może zostać odliczona od kwoty karnetu.

 

inne propozycje zajęć:

Ilość treningów w tygodniu

KARNET miesięczny

wejście bez instruktora - OPEN POLE

20 zł. za godzinę

indywidualna lekcja z instruktorem

do ustalenia

  

W momencie zapisu rejestrują się Państwo do systemu Active Now, który obsługuje Szkołę Tańca HAND to HAND.

Prosimy o informację, jeśli chcą Państwo korzystać z Kart Partnerskich.

 

KARTY PARTNERSKIE:

 

Nazwa karty

Dopłata do karty

Kolejne zajęcia tego samego dnia

MultiSport Plus

Bez dopłat

25 zł. za każde następne zajęcia

MultiSport Student

Bez dopłat

25 zł. za każde następne zajęcia

MultiSport Senior

Bez dopłat

25 zł. za każde następne zajęcia

FitProfit

Bez dopłat

25 zł. za każde następne zajęcia

FitSport

Bez dopłat

25 zł. za każde następne zajęcia

Medicover Sport

5 zł. (do tańca, fitness bez dopłat)

25 zł. za każde następne zajęcia

 

UWAGI: 

  • W celu uniknięcia nieporozumień prosimy o zapoznanie z regulaminem zajęć.
  • Karnet jest ważny miesiąc (30 dni) od daty zakupu. Jest też możliwość wykupienia dowolnej liczby wejść.
  • Karnety płatne są z góry i liczone są za kolejne zajęcia licząc od pierwszych, niezależne od ilości treningów, w jakich się uczestniczyło.
  • Jeśli zajęcia zostaną odwołane z naszej winy to zostaną odpracowane w innym terminie.
  • Wpłatę składek za karnety dla dorosłych dokonujemy przelewem przed zajęciami na rachunek bankowy Nr 50 1020 5558 1111 1146 0940 0042 wpisując imię i nazwisko oraz rodzaj zajęć, po rejestracji w systemie Active Now.

 Aby poznać szczegóły zapisu i grafik zapraszamy TUTAJ 

Przekaż 1 % podatku dla tancerzy HAND to HAND

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 
 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND