strona główna  |  mapa serwisu Nasz FacebookNasz InstagramNasz kanał You Tube
Zapisz się na zajęcia w szkole tańca HAND to HAND
SPRAWDŹ GRAFIK i ZAPISZ SIĘ

Aktualności

 

Aktualności

 

Najbliższe pokazy i pikniki

 w maju i czerwcu 2022

Zgłoszenia chętnych do udziału

HAND to HAND SHOW 2022

„HAND to HAND SHOW 2022” to okazja do zaprezentowania wszystkich naszych tan­ce­rzy i pod­su­mo­wa­nie dotych­cza­so­wych osią­gnięć

więcej

Najbliższe plany KIDS GOLD, KIDS NEW, FLOW MINI, JAZZ OPEN:

Zobacz szczegóły

Majówka

W dniach 1-3 maja zajęcia dla dzieci, młodzieży, dorosłych i Seniorów NIE ODBYWAJĄ SIĘ!

Zapraszamy od środy 4 maja!

 

Życzymy udanej majówki!

Najbliższe plany Formacji Dzieci, Junior i Senior:

Zobacz szczegóły

Aktualizacja → 28.04.2022 r., g.13.00

Przerwa Świąteczna w HAND to HAND

Przerwa świąteczna

 

więcej

Nowa Formacja KIDS 22

Już 13 marca rozpoczynamy zajęcia nowej formacji KIDS 22 !!!
Do formacji zapraszamy dzieci z klas I-III, które chcą rozwijać swoje umiejętności w grupie bardziej zaawansowanej, występować na pokazach i zawodach tanecznych, nawiązywać nowe znajomości oraz dobrze się bawić

więcej

Zajęcia dla Seniorów

W dniach 1 - 13 marca odbywać się będą płatne zajęcia dla Seniorów!

Zapraszamy!

Szczegóły

Walentynki w HAND to HAND

ZAPRASZAMY

więcej

Ferie Zimowe w HAND to HAND

Dzieci i Młodzież, Dorośli oraz Seniorzy

więcej

Wakacje z tańcem i akrobatyką 2022

Przekaż 1 % podatku dla tancerzy HAND to HAND

Honorujemy karty: OK SYSTEM, Fit Profit, Fit Sport. MultiSport

 

HAND to HAND – taniec – zabawa – przygoda

Najbliższe turnieje i pokazyZobacz naszą galerięZobacz nasze osiągnięcia

 

 PARTNERZY

 

Zakochaj się w Warszawie na Mokotowie Wodny Park Zakochaj się w Warszawie na Ursynowie

 

 

POZNAJ NASZYCH WSZYSTKICH PARTNERÓW

 

 

 

       
 

Dla­czego warto tań­czyć z HAND to HAND

W Szkole Tańca i Zespole Tanecznym HAND to HAND nie tylko nauczysz się tańca, dobrych manier, popra­wisz kon­dy­cję, syl­wetkę, ale też będziesz mógł rywa­li­zować na tur­nie­jach, zawo­dach i festi­wa­lach oraz wystę­pu­jąc na poka­zach i kon­cer­tach tanecz­nych. Uczymy tańca na Moko­to­wie i Ursy­no­wie! Do nauki tańca zapra­szamy dzieci, mło­dzież i dorosłych. Nasz zespół ist­nieje od 1988 roku, odkry­li­śmy i wykształ­ci­li­śmy wiele talen­tów tanecz­nych. Duża część naszych absol­wen­tów do dziś jest zwią­zana z tań­cem jako instruk­to­rzy lub zawo­dowi tan­ce­rze. Możemy poszczy­cić się tytu­łami Mistrzów Pol­ski i Wice­mi­strzów Świata, róż­no­rod­nymi nagro­dami festi­wa­lo­wymi oraz kon­cer­tami z gwiaz­dami pol­skiej estrady.

 

HAND to HAND